cool gift | מתנות לידה מנצחות

30.11

2015

  חודש דצמבר מביא איתו גל לידות מפתיע, baby boom שלא צפינו אותו מראש. כשרציתי לרכוש תיק עגלה לחברה שילדה, חברה ציינה בפני שתיק עגלה זה דבר מאד אישי, אבל אני טוענת שכל מתנה היא אישית.  לא הייתי רוצה שיבחרו בשבילי משטח הפעילות או נחשוש. אז כשחשבנו על...

קראו עוד